Voetspoor Charley Toorop 8

Erica
Locatie: duintop bij de KNRM.

Op deze duintop hebben de Duitsers tijdens de oorlog een radarpost gebouwd, genaamd Erica. Deze naam is door de Westkappelse bevolking overgenomen. Vanaf de top heeft men een panoramisch uitzicht over Walcheren en kan men bij helder weer de Belgische kust zien. Er bevindt zich boven in het plaveisel een stenen roos, waarop kijkrichtingen en namen van dorpen en steden vermeld zijn.

Kreek Westkapelle

De kreken ten zuiden van Westkapelle zijn een direct gevolg van de oorlogshandelingen eind 1944.
Door het bombarderen van de dijken stroomden dag en dag uit enorme watermassa’s in en uit. Daardoor ontstonden diepe geulen, die nu de kreken vormen. Nu, meer dan zeventig jaar nadien, zijn de kreken nog steeds brak. De diepte is plm. 20 meter.

In de kreken komen ook nog steeds zoutwatervissen voor, zoals bot. Ook de paling weet de kreken te vinden. Daarnaast is forel uitgezet. Op het water zijn vaak eenden en ganzen te vinden. In de rietkragen broeden bruine kiekendieven, kleine karekiet en rietzanger; ook en blauwborst komen ervoor. In de winter zijn dodaars en fuut gewone verschijningen. In stille zijarmen overwinteren ijsvogels. Rond de kreken komen hier en daar nog zoutminnende planten voor.

Bruine kiekendief
Kleine karekiet
Rietzanger
Dodaars

Rietgors
Blauwborst
Fuut
IJsvogel