Voetspoor Charley Toorop 14

Café De Vriendschap
Locatie: Zuidstraat 111a

Café De Vriendschap plm. 1960

Voor WOII waren er op Westkapelle diverse herbergen. Een daarvan was herberg De Vriendschap. Eigenaar was Jan Kaland (Jan Klant). Na zijn overlijden werd de zaak gerund door zijn echtgenote en zijn twee dochters Lourina en Willemina. Zij stonden bekend onder de naam de “meissen van Jan Klant” of als “moe Lote en moe Meina”.

Willemina en Lourina Kaland voor hun noodcafé op de dijk na de 2e
Wereld Oorlog

Denis Galloway
In 1914 komt daar uit het niets de Engelse kunstenaar Albert William Denis Galloway (1878 – 1957) naar Westkapelle. In Westkapelle zal men hem altijd Denis blijven noemen. In het begin heeft hij zijn logies in het Kasteel van Batavia, waar hij ook een tentoonstelling heeft. Later zoekt hij zijn toevlucht bij de familie Kaland van café De Vriendschap. Hij slaapt er op de open zolder achter een gordijn.
Galloway exposeert ook tijdens de Domburgse tentoonstellingen (1914, 1915, 1916 en 1919). Hierdoor leert hij dus al in een vroeg stadium de families Toorop en Góth kennen. Met Sárika Góth zelf zal hij een hechte vriendschap op bouwen.

Denis Galloway

Galloway was een veelzijdig kunstenaar. Hij schildert, tekent, etst en fotografeert. Hij heeft in 1914 van Westkapelle vele foto’s gemaakt. Zij geven tezamen een schitterend beeld van Westkapelle in die periode.
In 1919 wordt hij uitgenodigd om een kunstwerk aan te leveren voor het herinneringsalbum voor de 10e verjaardag van Prinses Juliana. Hij levert een ingekleurde tekening met Westkappelse meisjes in klederdracht op de zeedijk bij dijkmolen Prins Hendrik.
In de Middelburgsche Courant van 30 april 1919 werd de Voorrede bij het geschenk overgenomen.
Aan Prinses Juliana wordt i.v.m. haar verjaardag een prentenboek en geschenken aangeboden door de Zeeuwse vrouwen en kinderen. In de Middelburgsche Courant van 30 april 1919 is onderstaand artikel opgenomen:
HET ZEEUWSCHE ALBUM VOOR PRINSES JULIANA
“Zoals we gemeld hebben gaan de geschenken die heden, op den kroonjaardag van Prinses Juliana, aan haar worden aangeboden uit naam van de Zeeuwsche vrouwen en meisjes, vergezeld van een album, dat ook wel bij de geschenken geëtaleerd is geweest, maar dat om zijn inhoud toch wel bijzondere vermelding verdient. Het album is gebonden in hoornperkament en van buiten versierd met het wapen van Zeeland; de in het album voorkomende tekeningen zijn gezet op Hollandsch waardepapier, waarvan de geschepte rand is behouden, terwijl de bovenkant van het boek is verguld, waarin het motief van een Zeeuwsche boerenknoop is geciseleerd. De schutbladen zijn van crêpe de Chine. Op het eerste blad is de volgende opdracht geplaatst: Aan hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana bij gelegenheid van Hoogstderzelver Tweede Zeeuwsche Kroonjaar door de Zeeuwsche vrouwen en Zeeland’s jeugd uit liefde aangeboden. Middelburg 30 april 1919.
Deze opdracht is geplaatst in een rand van wapens. Boven het wapen van Zeeland, onder aan dat van de Prinses, terwijl de overige wapens zijn die der voornaamste gemeente van Zeeland, waarbij ook rekening gehouden is met die, welke uit aesthetisch oogpunt de mooiste zijn. Op het tweede blad staat de volgende toelichting
“De gewestelijke zede getrouw hebben Zeeland’s vrouwen en kinderen, op aanstichting van mevrouw F.C. Dijckmeester – Wintgens en mevrouw W.A. Dumon Tak – van Trigt, zich met algemeendeblijdschap verenigd, teneinde het tweede kroonjaar van Hare Konklijke Hoogheid Juliana, Prinses derNederlanden, naar Zeeuwsche wijze bijzonderlijk te herdenken. Het feit, dat H.K.H. voor de tweedemaal in Haar leven aan het eind eener vijfjaarlijksche periode staat en een nieuwe intreedt, stemt hen tot groote dankbaarheid. Aan dat gevoel op een tastbare wijze uiting te geven is, blijkens de algemeene deelname de uitdrukking der algemeene wensch. Het stoffelijke blijk van hartelijke toegenegenheid, dat hierbij aan de Koninklijke jarige wordt aangeboden, bestaat uit twee zakdoekjes van Sluische kant, een gouden armband van Zeeuwsche knoopjes, een gouden halskettinkje versierd met Zeeuwsche knoopjes, een gouden broche met het Zeeuwsche wapen, Zeeuwsche blouseknoopjes is goud, een gouden knipje en een zilveren Bonbonnière. Dit alles is vervat in een antiek kinderlatafeltje en wordt vergezeld van dit Zeeuwsche prentenboek. De waterverfteekeningen, daarin voorkomende, zijn van de hand van de navolgende kunstschilders: Max Cramer, Denis Galloway, Jan Heijse, Jac. Hollestelle, Vaarzon Morel, terwijl voorrede en berijmde tekst door J. Vreeken werd verzorgd. Het ontwerp tot den band, alsmede de vervaardiging van band en sneeversiering en van de opdracht zijn het werk van Frans D’huij. De samenstelling en de verzorging van het geheel vonden plaats onder persoonlijke leiding van C.W. D’huij. De gezamenlijke vrouwen en kinderen van Zeeland aan H.K.H. Prinses Juliana. Heil en voorspoed. Middelburg, 30 april 1919.
De in het album achtereenvolgens voor komende teekeningen zijn Walchersche meisjes, Schipbreuk van de Woestduin mbt Frans Naerebout, Ierseksche Oesterputten, Westkapelsche zeedijk, Graftombe van Gebr. Evertsen te Middelburg, Ringsteken op het ijs, het raam met ZuidLBevelandsche en Axelsche meisjes, het raam te Biervliet aangebracht ter herinnering aan Willem Beukelszoon, het Koninklijk bezoek aan Zeeland in 1894, Gaaischieters, gedenkmonument P. Louwerse te Souburg, kantwerksters te Sluis, stormvloed te Bruinisse in 1911, bezoek van Prins Willem V aan Vlissingen in 1786, gedenknaald voor St. Aldegonde te WestLSouburg, ringrijderij te paard, Zeeuwsche kleederdrachten, standbeeld van Jacob Cats te Brouwershaven, Koninklijk bezoek aan Zeeland in 1907, Willibrordusput, Stadhuis, Botermarkt en Abdij te Middelburg, standbeeld Michiel Adr. de Ruijter en Arnemuidsche meisjes.
Voor ieder blad met een teekening komt een ander met een er bij passend vers, waarboven dan een toepasselijk wapen is geteekend. Ten slotte zijn de namen van de leidsters der inzamelingen vermeld.
De gouden geschenken werden door verschillende winkeliers geleverd”.
In het boek zijn drie ingekleurde tekeningen van Denis G. Opgenomen:

  1. (Afbeelding no. 4)Westkappelsche dijk (Afm. 20 x 25,5)
  2. (Afbeelding no. 20) Bij den Willebrordse put (afm. 20 x 25,5)
  3. (afbeelding no. 23) Arnemuidsche meisjes (afm. 20 x 25,5)