Voetspoor Charley Toorop 4

Kunstwerk “De Schoppestele”
Locatie: zeedijk

Rudi van de Wint, 1990

In 1990 gaf de Stichting Monumenten Walcheren 40-45 opdracht voor een keten van vijf monumenten op Walcheren. Op de vier plaatsen van de dijkdoorbraken in: Westkapelle, Veere, Ritthem en Vlissingen zijn gedenktekens geplaatst. Het vijfde gedenkteken staat in Middelburg ter herinnering aan het bombardement van de stad in 1940.
Het Westkappelse monument is gemaakt door de in 2006 overleden kunstenaar Rudi van de Wint. Nadat het monument in 1998 door brand zeer beschadigd werd, is het gerestaureerd in samenspraak met de erven van de kunstenaar en staat nu weer op de oude plaats in het duingebied ter herinnering aan het bombardement op de Zeedijk van Westkapelle op 3 oktober 1944 en de sluiting van het dijkgat op 2 oktober 1945.
Het is een zeven meter hoge metalen zuil, wat men kan zien als de steel van een spade met daarop een langgerekte ovale vorm waarin men een bom zou kunnen zien. Deze beide gezichtspunten zijn goed mogelijk, het waren bommen die de dijk doorboorden en spaden waarmee het dijkgat werd gedicht.
Bij het monument staat een steen met de volgende tekst: Door het geallieerde bombardement van de zeedijk in oktober 1944 werd Walcheren geïnundeerd en later bevrijd. Monument vervaardigd door Rudi van de Wint op initiatief van de stichting monumenten Walcheren 40 – 45. Onthuld op 4 oktober 1990

PZC 23 maart 1998

Kreek Westkapelle

De kreken ten zuiden van Westkapelle zijn een direct gevolg van de oorlogshandelingen eind 1944. Door het bombarderen van de dijken stroomden dag in dag uit enorme watermassa’s het land in. Daardoor ontstonden diepe geulen, die nu de kreken vormen. Nu, meer bijna dan zeventig jaar nadien, zijn de kreken nog steeds brak. De diepte is plm. 20 meter.