Voetspoor Charley Toorop 8

Kreek Westkapelle

In de kreken komen ook nog steeds zoutwatervissen voor, zoals bot. Ook de paling weet de kreken te vinden. Daarnaast is forel uitgezet. Op het water zijn vaak meerkoeten, eenden en ganzen te vinden. In de rietkragen broeden bruine kiekendieven, kleine karekiet en rietzanger komen ervoor. In de winter zijn dodaars en fuut gewone verschijningen. In stille zijarmen overwinteren ijsvogels. Rond de kreken komen hier en daar nog zoutminnende planten voor.

Bruine kiekendief
Kleine karekiet
Rietzanger
Dodaars

Rietgors
Meerkoet
Fuut
IJsvogel