Het werk van de Stichting

De LichtboeiDe Lichtstraal
*Oktober 2015
Voor beide basisscholen De Lichtboei en De Lichtstraal heeft de Stichting aan kunstenares Bo de Jong opdracht gegeven lestassen te ontwikkelen over Charley Toorop. Bo de Jong, die tevens docent beeldende vorming is, heeft op 8 en 9 oktober op beide scholen de lestas gepresenteerd door het geven van een gastles.
Het thema van de lessen zijn de vele koppen en zelfportretten van Charley Toorop en de titel luidt: “Koppen bij elkaar”. Verder bevat de lestas een USB stick met afbeeldingen van schilderijen, de wandelroute “In het voetspoor van Charley Toorop”, het boek “Vooral geen principes” over leven en werk van Charley Toorop en het boek “Het nachtpaard” met 23 lessen beeldende vorming voor het basisonderwijs.

jandejongefotografie-83478*April 2015
Afgelopen week zijn er weer 2 werken van Charley Toorop in de collectie van het Polderhuis Museum opgenomen. Ditmaal gaat het om 2 litho’s uit 1929. Stichting VerBEELDing Charley Toorop faciliteerde met een schenking de inrichting van de kunsthoek waar nu in totaal 6 werken van de hand van Charley Toorop te zien zijn.


QR_Tegel-001*Augustus 2014
Naar aanleiding van de onthulling van het beeld heeft de Stichting VerBEELDing Charley Toorop een cultuurhistorische wandelroute ontwikkeld, getiteld: ‘In het voetspoor van Charley Toorop’. De route voert de wandelaar langs de plekken waar Charley Toorop heeft gewerkt en tevens langs alle belangrijke historische objecten en kunstwerken van het dorp. Het doel is een stukje geschiedenis van Westkapelle toegankelijk maken voor een breed publiek.
Het routeboekje ‘In het voetspoor van Charley Toorop’ is verkrijgbaar aan de balie van het Polderhuismuseum in Westkapelle. De route is ook digitaal te lopen met een smartphone of tablet langs paaltjes en tegels met een QR code en de tekst Voetspoor Charley Toorop. Het start- en eindpunt is de Liberty Bridge in de tuin van het Polderhuismuseum.

*November 2013
Vol trots kunnen wij u meedelen dat het kunstwerk ‘Ode aan Charley Toorop’ is onthuld op zaterdag 9 november op de zeedijk van Westkapelle, in de buurt van het Polderhuis, Dijk-en Oorlogsmuseum.
De onthulling is verricht door Dirk Nijland, kleinzoon van Charley Toorop, en Karla Peijs, voorzitter van het Comité van Aanbeveling.


7 *November 2013.
In karakteristieke weersomstandigheden voor deze tijd van het jaar is vandaag het beeld op de sokkel gemonteerd.


*1 November 2013.
Deze morgen is door natuursteenhandel Dominicus in samenwerking met Klusbedrijf Krijn Boone de sokkel voor het beeld op de fundatie geplaatst. De sokkel is gemaakt uit zwart graniet en weegt 900 kilogram, voorwaar een solide basis!


*21 Oktober 2013.
Vandaag heeft Klusbedrijf Krijn Boone de funderingspalen in de dijk aangebracht.
*15 Oktober 2013.
Op vrijdag 8 november zal de kunstenaar Gijs Assmann een workshop verzorgen voor de leerlingen van groep 7/8 van beide basisscholen in Westkapelle. Assmann zal de leerlingen iets vertellen over zijn werk als kunstenaar en de totstandkoming van het ontwerp. Daarna mogen de leerlingen zelf aan de slag en een ‘Ode’ voor iemand maken.
*September 2013.
Bij bronsgieterij De Smelterij in Veen is op 25 september het beeld gegoten. Dit is gebeurd in delen die vervolgens tot één geheel zullen worden samengesteld waarna het kunstwerk afgewerkt kan worden. Bij de eigenaren van de gieterij, de familie Nijhof, is bijzonder veel kennis aanwezig wat ongetwijfeld tot een mooi resultaat zal leiden. Hier ziet u vader en zoon Nijhof aan het werk.
*Juli 2013.
Afgelopen zondag 30 juni gaf Gijs Assmann in het Stedelijk Museum in Amsterdam een workshop voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. De workshop had als titel ‘Voor mijn lievelingen….’ en ging over het idee van de ‘Ode aan Charley Toorop’. Hij liet de kinderen ter inspiratie het ontwerp voor het beeld in Westkapelle zien en ging met hun naar een schilderij van Charley Toorop op zaal.

*Mei 2013.
Op 26 maart jl. heeft het bestuur van de Stichting Charley Toorop het bericht van de vergunning ontvangen. Nu de periode van bezwaar is afgelopen is de vergunning voor het beeld “ode aan Charley Toorop” definitief verleend. Het bestuur van de Stichting VerBEELDing Charley Toorop heeft hierop zeer verheugd gereageerd.
Gijs Assmann is de kunstenaar die het beeld gaat maken. Nu er geen bezwaren meer zijn is Gijs met zijn werkzaamheden gestart. Naar verwachting zal nog dit jaar de onthulling plaatsvinden. Het beeld komt te staan op de dijk in Westkapelle.


*Mei 2013. Een sokkel voor het kunstwerk is in productie.

*April.
Iedereen die op onze stichting heeft gestemd tijdens de Rabo Clubkascampagne hartelijk dank daar voor! Opbrengst ruim 371 euro!

*Maart 2013.
Het bestuur van de Stichting VerBEELDing Charley Toorop is verheugd met de vergunning verleend door de gemeente Veere. Op 26 maart jl. heeft de voorzitter van de Stichting, Ans Dingemanse-Dieleman, het goede bericht ontvangen. Het Waterschap had in januari reeds ingestemd met plaatsing van het beeld ‘’Ode aan Charley Toorop” op de dijk in Westkapelle.
Het beeld wordt vervaardigd door de kunstenaar Gijs Assmann. In oktober 2012 heeft hij het definitieve ontwerp in een bijeenkomst waarvoor het hele dorp was uitgenodigd toegelicht. Gijs start met zijn werkzaamheden als de periode van bezwaar is afgelopen. Het bestuur en de kunstenaar streven naar een onthulling van het beeld in oktober 2013.

*Januari 2013.
Een vergunningaanvraag voor het plaatsen van het beeld op de zeedijk van Westkapelle is in behandeling genomen door de Gemeente Veere.
De verwachting is dat die voor 1 maart op de aanvraag zal reageren.

*November 2012.
Onderstaande hartverwarmende brief heeft onze stichting ontvangen van Mevr. Fernhout, schoondochter van Charley Toorop.

Bergen NH, 18 november 2012
Beste mevrouw,
Heel veel dank voor het toezenden van het verloop van het goede plan om Charley te vieren in Zeeland waar ze zoveel van hield.
Het beeld wat Assmann gaat maken is super. Ik ben een grote fan van hem.
Ik had natuurlijk veel eerder willen schrijven maar al m’n energie gaat zitten in het in stand houden van “De Vlerken”, van de tuin, van mijn hondje en mijzelf.
Tot nu toe lukt dat.
Ik hoop u eens te ontmoeten.
Hartelijke groeten en dank, Netje Fernhout


*Oktober 2012.
Op vrijdag 5 oktober 2012 heeft het bestuur van de Stichting VerBEELDing Charley Toorop de naam van de kunstenaar bekendgemaakt: Gijs Assmann. Tijdens een bijeenkomst in het Polderhuismuseum heeft de kunstenaar zijn ontwerp gepresenteerd aan de Westkappelse bevolking. Gijs Assmann is een ervaren kunstenaar met o.a. een werk in de stad Veere.
Het bestuur heeft zich laten adviseren door een deskundige selectiecommissie. Zij hebben uit een longlist van kunstenaars Gijs Assmann voorgedragen.
Het streven is om het kunstwerk in het najaar van 2013 te onthullen op de dijk in Westkapelle.


Klik hier voor het ontwerp.

*September 2012. Het bestuur van de Stichting VerBEELDing Charley Toorop presenteert op 5 oktober in het Polderhuis een ontwerp voor een beeld ter herinnering aan Charley Toorop. De afgelopen jaren heeft de Stichting steun gezocht, financiën geworven en deskundigen geraadpleegd. Het moment is daar om een ontwerp aan de buitenwereld te presenteren.
De beeldend kunstenaar waar mee de stichting een overeenkomst is aangegaan zal aanwezig zijn om het ontwerp toe te lichten.
De presentatie op 5 oktober begint om 19.30 in de ontmoetingsruimte van Polderhuis Westkapelle, Dijk- en Oorlogsmuseum, Zuidstraat 154-156


*April 2012. Wij willen alle leden van de Rabobank Walcheren-Noordbeveland die in het kader van de Clubkas Campagne op onze stichting hebben gestemd daarvoor hartelijk bedanken! We hebben in totaal 96 stemmen verzameld en dat zal een bedrag op leveren van € 351,60.

*Op vrijdag 30 maart werd in het CBK aan de Balans in Middelburg de tentoonstelling We Hangen! geopend.
De Stichting VerBEELDing Charley Toorop had ook een poster ingezonden welke heeft meegedongen naar beste Zeeuwse poster van 2011.
De tentoonstelling liep t/m 4 mei.


*Februari 2012. Het Veerse college van B en W stelt 10.000 euro beschikbaar aan onze stichting. Lees hier het artikel in de PZC. Samen met het reeds ingezamelde bedrag is nu een belangrijk deel van de begroting gedekt. Om ook het laatste deel van van het benodigde bedrag binnen te halen zet onze stichting haar werk onverminderd voort.

*Januari 2012. Onze stichting krijgt van het provinciebestuur een bijdrage van 7500 euro. Lees hier het artikel op PZC-online.
Op vrijdag 13 januari brachten de leden van de Selectie Commissie een bezoek aan Westkapelle. Lees hier meer.

*December 2011. Het eerste volle jaar voor onze stichting zit er op. De opgedane ervaringen sterken ons om ook in 2012 enthousiast verder te werken aan de realisering van het beeld voor Charley Toorop. De talrijke donaties van particulieren en ondernemers uit Westkapelle en daarbuiten illustreren het draagvlak voor onze plannen. Rond 60 % van de nodige financiën zijn toegezegd of beschikbaar en in 2012 wordt daaraan verder gewerkt. Ook het selectieproces voor de meest geschikte kunstenaar wordt in de komende maand gestart. En voorts wordt in samenhang met de realisering van het beeld beoordeeld op welke wijze Westkapelle cultureel verder kan worden uitgelicht.

*November 2011. Thom Schaar, coördinator beeldende kunst & vorming van het Centrum Beeldende Kunst te Middelburg, is op verzoek van de stichting lid geworden van de selectiecommissie.

*Oktober 2011. Op 4 oktober vond de eerste oriënterende vergadering van de selectiecommissie plaats. Aandacht werd besteed aan de te volgen procedure voor benadering van beeldhouwers en aan het door het bestuur gemaakte programma van eisen. De commissie adviseerde het bestuur over die onderwerpen en dat neemt hierover half oktober een besluit. Daar de thans uit drie leden bestaande commissie nog aanvulling behoeft, worden in januari 2012, in een dan voltallige vergadering, de volgende stappen gezet gericht op het vinden van de meest geschikte kunstenaar om het beeld, bedoeld als ode aan Charley Toorop, te vervaardigen.

*September 2011. Door tal van donaties van particulieren en bedrijven, een startsubsidie van de gemeente Veere en toezeggingen van cultuurfondsen is tot en met augustus rond 22.000,– euro voor het verwerven van het herinneringsbeeld voor Charley Toorop gerealiseerd. In relatie tot de door het bestuur vastgestelde projectbegroting is dat 58,5 %. Onze stichting startte de geldwerving 10 maanden geleden en gelet op de economisch niet al te rooskleurige tijd kan het resultaat van de sponsoractiviteiten positief worden beoordeeld. Dit resultaat is aanleiding voor het bestuur om ook in de komende maanden op de ingeslagen weg verder te gaan.

*Augustus 2011. Op 3 augustus organiseerde de stichting in samenwerking met de Westkappelse Evenementen Stichting (WES) een “Charley Toorop wandeling”. De wandeling o.l.v. Ans Dingemanse, voorzitter van de stichting, voerde langs plekken in en rond Westkapelle waar de schilderes heeft gewoond en gewerkt. Voorts nam de stichting op 10 augustus met een informatieve stand deel aan de markt in de tuin van het Polderhuismuseum in het kader van de zogenaamde Traditiedag .

*Juli 2011. Tijdens de Zeeuwse Wielerdag op woensdag 20 juli was onze stichting met een stand present op de Zeeuwse markt in de tuin van het Polderhuismuseum te Westkapelle.

*Juni 2011. Nu de werkzaamheden aan de Westkappelse Zeedijk zijn geëindigd werkt het bestuur van de stichting aan het realiseren van een Charley Toorop Promenade, een culturele route langs de beroemde Westkappelse Zeedijk. In de loop der jaren zijn op de Westkappelse Zeedijk verschillende ( kunst)objecten geplaatst die herinneren aan de geschiedenis van Westkapelle. Hierin zal het beeld voor Charley Toorop prima passen. De Charley Toorop Promenade zal beginnen bij het IJzeren Torentje en eindigen bij het pas gerestaureerde Zuiderhoofd.
Voor deze plannen hebben we al vele positieve reacties ontvangen.

* Maart 2011. Dr. Jan B.J. Teeuwisse, directeur van het Museum Beelden aan Zee/Sculptuur Instituut te Den Haag/Scheveningen, neemt op verzoek van onze stichting zitting in de selectiecommissie. Deze commissie adviseert het bestuur over het te volgen selectieproces en over de uiteindelijk te kiezen kunstenaar aan wie de opdracht voor het vervaardigen van het beeld ter herinnering aan Charley Toorop, kan worden gegeven. Voorzitter mevrouw W.van Montfrans te Grijpskerke en kunsthistorica Marja Bosma te Amsterdam, maken op ons verzoek al deel uit van de commissie.
Voorts werd een afstemmingsgesprek gevoerd met de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle. Het bestuur van deze stichting beoordeelt onze plannen zeer positief.

* Februari 2011. Februari 2011. Een belangrijk buiten onze regio gevestigd cultuurfonds verstrekt de stichting een mooie financieel steuntje in de rug. Het bestuur van dat fonds wil daarover echter geen publiciteit zodat wij daarom niet de naam bekend maken. Ook dat fonds gelooft gelukkig in ons project!

* Januari 2011. De Heemkundige Kring Walcheren besloot spontaan onze stichting met een donatie te steunen om de uitvoering van de plannen voor de realisering van het beeld voor Charley Toorop mogelijk te maken En ook ondernemers in Westkapelle en elders in Zeeland waarderen het initiatief en doneren kleine en grote bedragen.

* December 2010. De gemeente Veere verleent de stichting en startsubsidie van 2.500,00 euro en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland kent de stichting een subsidie toe met een maximum van 6.500,00 euro. Per 31 december is reeds meer dan 40 % van het budget aan sponsorgelden toegezegd of daadwerkelijk ontvangen van particulieren, fondsen en ondernemingen. Het aandeel van de fondsen was hierbij ruim 22 % van het totale budget…

* November 2010. Mevrouw drs. Karla Peijs, commissaris van de koningin in Zeeland, aanvaardt het voorzitterschap van het Comité van Aanbeveling. Zij onderstreept daarmede het belang van het initiatief voor Zeeland om in Westkapelle een beeld voor de beroemde schilderes Charley Toorop te op te richten. Ook burgemeester Rob van der Zwaag wordt lid.

* Oktober 2010. Het Coöperatiefonds RABO bank Walcheren/Noord Beveland besluit de stichting financieel te steunen met een bedrag van 2.500,00 euro.

* September 2010. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden besluit positief te zullen reageren op de aanvraag van de stichting voor het plaatsen van het beeld op de zeedijk te Westkapelle in de buurt van het Polderhuis, Dijk- en oorlogsmuseum.

* September 2010. Het bestuur van de stichting stelt in september 2010 een Comité van Aanbeveling en een selectiecommissie in. Deze commissie gaat het bestuur adviseren over de uit te nodigen kunstenaars en het uiteindelijk te kiezen beeld.

* Augustus 2010. Het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) te Middelburg zegt medewerking toe bij het selectieproces van de kunstenaar die de opdracht zal krijgen een ontwerp voor het beeld te maken.

* Juli 2010. De oprichting van de stichting vindt op 16 juli plaats en enige dagen later wordt de stichting ingeschreven in het handelsregister.

* Februari 2010. Namens het college van B&W van Veere verklaart wethouder Bostelaar dat de gemeente Veere bestuurlijk medewerking zal verlenen aan de stichting om het beeld te kunnen realiseren.

* Januari 2010. Mevrouw Fernhout en Rik Fernhout, respectievelijk schoondochter en kleinzoon van Charley Toorop, staan achter de vrijwilligers die het initiatief namen de herinnering aan Charley levend te houden.

* Januari 2010. Het bestuur van het Polderhuis, Dijk- en oorlogsmuseum te Westkapelle, de Dorpsraad Westkapelle en de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle reageren zeer positief op het voornemen een beeld voor Charley Toorop in het dorp op te richten.