Over de Stichting

Deze stichting was een organisatie van vrijwilligers zonder winstoogmerk en in juli 2010 door inwoners van Westkapelle, opgericht. Zij hadden één doel, namelijk het oprichten van een beeld ter herinnering aan het veelvuldig verblijf van de bekende schilderes Charley Toorop (1891-1955) op Walcheren en met name in Westkapelle in de periode 1924 tot haar dood in 1955.

Waarom namen wij dit initiatief ?
De directe aanleiding voor ons initiatief was een besluit in 2009 van het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen om geen gevolg te geven aan het plan een beeld ter herinnering aan de schilderes te realiseren. Het museum exposeerde in 2008 een prachtig overzicht van haar vele opmerkelijke schilderijen en toen ontstond ook het idee een beeld voor Charley Toorop op te richten op een plek waar zij veel heeft gewerkt. Zo kwam Westkapelle in beeld.

Haar betekenis en die voor onze regio motiveerde ons.
Het negatieve besluit van het museum werd in Westkapelle erg betreurd. Immers nog nergens in Zeeland, noch elders in Nederland, was er ter herinnering aan haar betekenis als schilderes een beeld te vinden. Charley werkte vaak en graag tijdens de zomermaanden in Westkapelle. Veel Westkappelaars inspireerden haar tot het maken van haar prachtige schilderijen. Het dorp en Walcheren maakte zij daardoor in binnen- en buitenland bekend. Deze kunsthistorisch belangrijke periode voor Zeeland mag niet worden vergeten en moet met een beeld tastbaar worden gemaakt. Dat is niet alleen voor de beleving van onze eigen geschiedenis van belang maar ook in economisch opzicht van waarde. Immers onze regio wordt voor bezoekers nog interessanter en dat is goed voor de regionale economie.

Het bestuur van de Stichting VerBEELDing Charley Toorop
Onderstaande personen vormden het bestuur van de stichting.
– Ans Dingemanse-Dieleman
– Gerhard Brunsveld
– Daan Hengst
– Jaap Jakobsen
– Mart Molenaar

Het bestuur werd bijgestaan door Jan de Jonge die als vrijwilliger taken op zich nam.

De selectie commissie:
Willemien van Montfrans-Hartman
Marja Bosma
Thom Schaar
Jan Teeuwisse

De Stichting is eind 2015 opgeheven.