Voetspoor Charley Toorop 6

Zuiderhoofd (plankiershoofd)
Locatie: Erika

Historie

Het Zuiderhoofd in de volksmond ‘t Grôôt ‘Ôôd is eind 19e eeuw, begin 20e eeuw aangelegd.
Het heeft in de loop der jaren verschillende functies gehad: als paalhoofd ter bescherming van de kust; als aanlegsteiger voor loodsen en om materiaal voor dijkversterkingen aan wal te brengen; en als toeristische trekpleister voor vissers, wandelaars en overige recreanten. Begin jaren negentig is het Zuiderhoofd opgeknapt. De staat van het Zuiderhoofd was zo slecht dat de gemeente Veere in 2008 besloot het Zuiderhoofd af te sluiten. Na een onderhoudsbeurt werd het Zuiderhoofd in 2011 weer voor het publiek opengesteld.

Voor meer informatie: https://www.westkapellecultuurbehoud.nl/monumenten?start=7

Foto: Jan de Jonge

In 2021 was het weer zo ver; de staat was opnieuw zo slecht dat besloten werd het hoofd (gedeeltelijk) af te sluiten. De toekomst van het Zuiderhoofd lijkt anno 2023 aan een zijden draadje te hangen.